TIMEBESTILLING
tlf. 23 25 15 60

Behandlingstilbud

INFORMASJON- TID- TILLIT

Vi gir grundig informasjon om behandlingsalternativ før en eventuell behandling. Det er ofte flere veier til mål! Det er fint å bruke litt tid, slik at du som pasient også kan gå hjem og tenke over alternativene før du bestemmer deg. Det er også av stor betydning for oss med et gjensidig tillitsforhold pasient- tannlege. Gjennom tillit kan et godt samarbeide om behandling og oppfølging skapes.

Som allmenntannleger tilbyr vi alle typer tannbehandling, bl.a.:

 • plastfyllinger, keramiske innlegg/ onlays, kroner, broer, porselensfasader/ laminater
 • tannbleking med et trygt og veldokumentert system
 • helproteser (gebiss), delproteser og kombinasjonsløsninger som kan hjelpe en protese å sitte godt og se pen ut
 • behandling av muskel- og kjeveleddsproblemer
 • behandling av tannkjøttssykdommer
 • behandling med Somnomed snorkeskinner. Ved nattlig pustestans/ snorkeproblemer. (Her må pasient utredes ved søvnklinikk før det blir aktuelt med skinneterapi.)

 I tillegg kan det nevnes at vi:

 • har god erfaring med behandling av engstelige pasienter.
 • er opptatt av å avdekke og forebygge tannkjøttssykdom i tidlig fase.
 • setter opp individuelle innkallingsrutiner basert på varierende behov for oppfølging. 
 • gir veiledning og instruksjon i munnhygienerutiner. 
 • gir gode råd generelt for hvordan du selv kan følge opp din egen tannhelse.