TIMEBESTILLING
tlf. 23 25 15 60

Hvem er vi

Våre tre almenntannleger utfyller hverandre godt i forhold til kvalifikasjoner og interessefelt. 

 

Tannlege MNTF Benedicte Heireth Jørgensen

Tannlege MNTF Benedicte Heireth Jørgensen

2018-2019: Visepresident i Den Norske tannlegeforening (NTF.)

2015-2017: Styremedlem i Den Norske tannlegeforenings hovedstyre.

2009-2013: Verv/ leder i Oslo Tannlegeforening (OTF).

2009: Lisens i Somnomed snorke- skinner.

2007 : Etablerer Vestre Aker Tannklinikk og jobber som tannlege her.

2003-2008: Jobber på privat klinikk i Ullensaker.

2001-2003: Ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Fron.

2002: Videreutdanningskurs i sedasjon og lystgass.

2001: Utdannet tannlege ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo.


Tannlege MNTF Brita Lie

Tannlege MNTF Brita Lie

   *2012-2019: Jobber for Klagenemda, Oslo Tannlegeforening.  

   *2007: Etablerer Vestre Aker Tannklinikk og jobber fulltid som tannlege her.

   *2003-2008: Jobber for Colosseumklinikken.

   *2001-2002: Ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Troms.

   *2001: Utdannet tannlege ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo.

 


Tannlege MNTF Shilpi Midha

Tannlege MNTF Shilpi Midha

2016: Tannlege ved Vestre Aker Tannklinikk.    

2006-2008: Verv i fagnemnda i Oslo Tannlegeforening. (Planlegging av foreningens faglige virksomhet. )

2005-2017: Tannlege i privat praksis i Oslo .

2003-2005: Tannlege ved den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Fylkeskommune.

2001-2003: Aktiv i Norsk forening for Odontofobi. Forening rettet mot arbeid for engstelige pasienter.

2002: Vdereutdanning i sedasjon og lystgass.

2003: Utdannet tannlege ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo.


Tannhelsesekretær Camilla Hvale

Tannhelsesekretær Camilla Hvale

 

              -2010: Ansatt som administrativ tannhelsesekretær hos oss.

  • 2009-2010: Sogn Videregående Skole : Tannhelsesekretærlinjen .
  • 2003-2009: Ansatt ved Nordre Åsen Barnebolig. Jobber med psykisk utviklingshemmede barn.
  • 1999-2004: Ansatt i Bærum kommune som omsorgsarbeider.
  • 1997-1999: Ansatt i Nøtterøy og Tønsberg kommune som omsorgsarbeider. Jobber med voksne psykisk utviklingshemmede.
  • 1997: Ferdig som omsorgsarbeider ved Tønsberg Yrkesskole .

Tannhelsesekretær Suzana Dumic

Tannhelsesekretær Suzana Dumic

-2016: Ansatt som tannhelsesekretær hos oss.

-2012-2016: Ansatt som tannhelsesekretær på privat tannklinikk på Trosterud.

-2013: Helse/ hygiene kurs.

-2011-2012: Jobbet for Thon Hotell

-2010: Kom til Norge fra Serbia.

-2010: Drev egen barnebutikk i Beograd.

1985-1989: Utdannet som teknisk designer i Beograd.